Home Anasayfa Makaleler Otistik Spektrum Bozukluğu Nedir?
Otistik Spektrum Bozukluğu Nedir? PDF Yazdır E-posta

Uluslar arası alanyazında otistik spektrum bozukluğu (autistic spectrum disorder) ve yaygın gelişimsel bozukluk ( pervasive developmental disorder) terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Otistik spektrum bozukluğu, ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik çeşididir.

 

Otistik spektrum bozukluğu doğuştan varolabildiği gibi , üç yaşa kadar olan dönemdede başlayabilir. Otistik spektrum bozukluğunun, nörolojik sorunlardan kaynaklanan bir yetersizlik olduğu sanılmaktadır. Ancak henüz bu konuda net bilimsel göstergelere ulaşabilmiş değildir.

Otistik Spektrum Bozukluğu Ne Değildir?

Otistik spektrum bozukluğu, bir ruh hastalığı değildir, ancak belirtileri zaman zaman bazı ruh hastalıklarının ( örnegin, çocukluk şizofrenisi) belirtileriyle karışabilir.

Otistik spektrum bozukluğunun, ilk ortaya çıktığı yıllarda, bazı anne- baba özellikleriyle ve çocuk yetiştirme biçimleriyle ilişkili olabileceği yönünde görüsler öne sürülmüştür. Örneğin ‘soğuk’ diye nitelendirilen annelerin çocuklarında otistik özelliklerin daha sık görüldüğü yönünde savlar oluşmuştur.ancak yapılan araştırmalar, otistik spektrum bozukluğunun anne-babaların kişilik özellikleriyle yada çocuk yetiştirme biçimleriyle ilişkili olmadığını göstermiştir. Ayrıca, otistik spektrum bozukluğu ile ailesel özellikler ( örneğin, etnik köken yada ailenin sosyoekonomik düzeyi) arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır.

Kaynakça: Prof.Dr. Kırcaali-İftar, Gönül ; Otistik Özellik Gösteren Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılması ;Ya-Pa Yayınları ; İstanbul ;2005