Home Anasayfa Makaleler Sanat Terapisi
Sanat Terapisi PDF Yazdır E-posta

Sanat terapisi danışanın kendi iç dünyasında keyifli bir keşif yolculuğudur. Kelimelere dökülmekte zorluk çekilen, bazen hiç farkında olmadığımız durumlara temas sağlar.

 

Terapi yönteminin adının sanat terapisi olması sanatsal bir performansı akla getirmemelidir.  Bu yolculuk sanat terapisi gören kişinin resmi, müziği, bazen de bedenini, içsel süreçlerine uzanmada araç olarak kullanmasıdır.

Temelde iki aşamadan oluşur. İlk aşamada; danışan seçilmiş konu ile ilgili duygularıyla temasa geçer ve bunları sanatın ifade dillerinden biri ile ortaya koyar. Örneğin “acı”sının resmini çizer. Daha sonra bunu kendisi yorumlar ve “acı”sına bakış açısını değerlendirir. Bu kişinin farkındalığını geliştirmesinde ve çözümler yaratmasında ona yardımcı olur.  Bu çalışmada danışmanlar danışana rehberlik eder. Uygulama boyunca yaşanılanlar, duyguları sağaltıcı ve iyileştirici bir süreç yaratır.

Duygularını ifade etmekte zorlananlar, iletişim güçlüğü çekenler, konu hakkında neler yaşadığını netleştirmek isteyenler için rahat kullanılan bir yöntemdir. Özellikle çocuklar, ergenler, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiler ile çiftler arasındaki iletişim yetersizliklerinde kısa sürede önemli farkındalıklar yaratabilir. Bununla beraber stresi azaltma, motivasyon çalışmaları ve kişisel potansiyellerimizi keşfetmede de kullanılır.

Alev ELMAS ARICI